Chcemy by wrócił, bo w Królu widzimy ojca narodu, strażnika prawa i tradycji

Polska Jedność Szlachecka

„W równość między ludźmi dziś już nikt nie wierzy. Nierówność ta trwa od chwili urodzenia. Dzielą się dziś ludzie nie podług różnic i praw odziedziczonych, a podług różnicy odziedziczonych obowiązków, a przy takim ujęciu sprawy, rola głównego zrębu organizującej się elity społecznej przypaść może i powinna szlachcie, tym bardziej, że jej za stan kastowo zamknięty nie uważamy, takim bowiem nie jest i nigdy nie była. Aby tę rolę móc spełnić, musi szlachta przede wszystkim wyjść ze stanu bierności, z wstydliwego chowania swego szlachectwa w życiu publicznym , z marazmu w jakim go pogrążyło długotrwałe hołdowanie demokratycznym utopiom. Konieczność zerwania z tymi utopiami jest tym większa, że demokratyczna idea, dla której nasi przodkowie nieraz śmierć ponosili, uległa zwyrodnieniu i dziś nie z demokracją, a w przystrojoną w jej pióra ochlokracją z jednej strony, a z antydemokratycznym komunizmem z drugiej mamy do czynienia .”
Ludgard hr. Grocholski “Do szlachty polskiej”.
a

Polska Jedność Szlachecka (PJS) została powołana 3 sierpnia 2020 r w Złotowie przez 3 przedstawicieli rodów szlacheckich. Jedynym celem Polskiej Jedności Szlacheckiej jest bezwarunkowe wdrożenie postanowień Konstytucji 3 maja 1791 a w szczególności poprzez realizację art. VII – doprowadzenie do Koronacji Królewskiej prawowitego następcy tronu lub Wolnej Elekcji.

„Chcemy by wrócił, bo w królu widzimy ojca narodu, strażnika prawa i tradycji.”

Szlachta Polska

Stan Prawny

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. (Konstytucja 3 Maja) – fragment

II. SZLACHTA ZIEMIANIE Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy, szczególniej zaś prawa, statuta i przywileje temu stanowi od Kazimierza Wielkiego [3], Ludwika Wegierskiego [4], Wladyslawa Jagielly [5] i Witolda brata jego, Wielkiego ksiecia litewskiego [6], nie mniej od Wladyslawa [7] i Kazimierza Jagiellonczykow [8], od Jana Alberta [9], Aleksandra [10] i Zygmunta [11] Pierwszego braci, od Zygmunta Augusta [12], ostatniego z linii jagiellońskiej, sprawiedliwie i prawnie nadane, utwierdzamy, zapewniamy i za niewzruszone uznajemy. Godność stanu szlacheckiemu w Polszcze za równa wszelkim stopniom szlachectwa gdziekolwiek używanym przyznajemy.

Ważne informacje

Obwieszczenie

Wstąp do Polskiej Jedności Szlacheckiej
A teraz trochę faktów

Historia

Na koronację Polskiego Króla w 2022 roku wszystkie insygnia
zostaną przygotowane i będzie to dar polskiego narodu.

a
Początki
Początki
Od setek lat...

Szlachta

Od setek lat szlachectwo stanowiło przedmiot dumy jednych, zazdrości, pożądania i starań innych. Proces formowania się stanu szlacheckiego w Polsce miał wiele etapów.
Początków szlachectwa jako stanu należy upatrywać w czasach ustroju plemiennego. W wyniku naturalnej selekcji wyłoniono tych co „bronią”, czyli jednostki z natury rzeczy odważne i przedsiębiorcze o cechach przywódczych. Władcy plemienni, naczelnicy, później kneziowie formalizowali ten naturalny dobór przez powoływanie wojów do swoich drużyn a wyróżniających się nagradzali funkcjami i dobrami. Takie w dużym skrócie były prawdopodobnie początki.
a
1795
1795
Klejnoty Koronne

Regalia

Był rok 1795. Noc z 3 na 4 października cicha i bezksiężycowa. Dokładnie za trzy tygodnie Rzeczpospolita zniknie z mapy Europy - zostanie podpisany ostatni traktat rozbiorowy, kładący kres Jej istnieniu. Królewskim miastem Krakowem od niemal półtora roku rządzi gubernator pruski Antoni von Hoym. Tej właśnie nocy, w asyście oficerów, podjeżdża powozem na Wawel, by zrealizować swój obmyślony od dawna plan włamania się do skarbca koronnego i zabrania stamtąd najcenniejszych klejnotów polskiej monarchii.
Gubernator Von Hoym objął władzę w Krakowie po wejściu do miasta wojsk pruskich po upadku Insurekcji Kościuszkowskiej. Nie mając kim bronić miasta królów, pułkownik Ignacy Wieniawski uciekł, pozostawiając krakowską ludność oraz skarby Wawelu na pastwę Prusaków.

 
Ważne informacje

Wydarzenia

a