O Nas

Chcemy by wrócił, bo w Królu widzimy ojca narodu, strażnika prawa i tradycji

Polska Jedność Szlachecka

„W równość między ludźmi dziś już nikt nie wierzy. Nierówność ta trwa od chwili urodzenia. Dzielą się dziś ludzie nie podług różnic i praw odziedziczonych, a podług różnicy odziedziczonych obowiązków, a przy takim ujęciu sprawy, rola głównego zrębu organizującej się elity społecznej przypaść może i powinna szlachcie, tym bardziej, że jej za stan kastowo zamknięty nie uważamy, takim bowiem nie jest i nigdy nie była. Aby tę rolę móc spełnić, musi szlachta przede wszystkim wyjść ze stanu bierności, z wstydliwego chowania swego szlachectwa w życiu publicznym , z marazmu w jakim go pogrążyło długotrwałe hołdowanie demokratycznym utopiom. Konieczność zerwania z tymi utopiami jest tym większa, że demokratyczna idea, dla której nasi przodkowie nieraz śmierć ponosili, uległa zwyrodnieniu i dziś nie z demokracją, a w przystrojoną w jej pióra ochlokracją z jednej strony, a z antydemokratycznym komunizmem z drugiej mamy do czynienia .”
Ludgard hr. Grocholski “Do szlachty polskiej”.
a

Polska Jedność Szlachecka (PJS) została powołana 3 sierpnia 2020 r w Złotowie przez 3 przedstawicieli rodów szlacheckich. Jedynym celem Polskiej Jedności Szlacheckiej jest bezwarunkowe wdrożenie postanowień Konstytucji 3 maja 1791 a w szczególności poprzez realizację art. VII – doprowadzenie do Koronacji Królewskiej prawowitego następcy tronu lub Wolnej Elekcji.

„Chcemy by wrócił, bo w królu widzimy ojca narodu, strażnika prawa i tradycji.”

a