Obwieszczenie

Europejska Szlachta
Autor: PJS POLSKA JEDNOŚC SZLACHECKA | 2020-09-07

Europejska Komisja Szlachty pod nazwą CILANE ("Commission d'information et de liaison des associations nobles d'Europe") została założona w Paryżu w kwietniu 1959 r., przede wszystkim w celu wymiany doświadczeń i informacji o rozwoju sytuacji w stowarzyszeniach członkowskich.

CILANE nie ma "prezydenta", ale raczej koordynator wybrany na trzy lata. CILANE umożliwia każdemu krajowemu stowarzyszeniu wspólne realizowanie projektów. Co trzy lata odbywa się międzynarodowy kongres.

Większość organizacji reprezentowanych w CILANE to inicjatywy prywatne, szczególnie w krajach, w których tytuły szlacheckie nie są już uznawane, a zatem nieuregulowane przez prawo.

Delegaci reprezentują swoje stowarzyszenia szlacheckie w CILANE dla następujących krajów: Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Stolica Apostolska, Węgry, Włochy, Malta, Holandia, Portugalia, Rosja, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.https://cilane.eu/

a